Avit: Logo
Avit: Logo

Case Study - Dimence Group

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van IT zijn key voor Dimence Group. Om de beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid van IT te garanderen, heeft Dimence Group met Avit een netwerkvernieuwing ingezet, ofwel lifecycle management op de infrastructuur. Lees er alles over in de klantcase.

In deze case study komt u meer te weten over:  

  • De uitdaging: een stabiel, veilig, betrouwbaar en een toekomstvast IT-infrastructuur creëren op 20 grote locaties en 60 nevenlocaties van de Dimence Group.
  • De oplossing: het up-to-date houden van de locaties, het moderniseren van het netwerk en investeren in netwerkbeveiliging. 
  • Het resultaat: een stabiel en een flexibel netwerk op alle locaties van de Dimence Group. IT-infastructuur die optimale beveiliging biedt en het beheer hiervan effectiever en eenvoudig maakt.

Download case study

Wij werken o.a. voor

Avit Referentie: ANWB
Avit Referentie: ASICS
Avit Referentie: Stad & Esch
Avit Referentie: Tabor College
Avit Referentie: Van Der Valk